RODYKLĖ
Trumpa informacija
Apie aukštąsias studijas ir bendrus tyrimus Interneto aplinkoje

   


 JONAS MOCKUS
  PROFESORIUS  

[email protected]

Apie autorių

Bendros žinios AUTHOR .
Trumpa mokslinė biografija CV .

Pagrindinė medžiaga yra tinklalapyje
Rodyklė anglų kalba
Skelbimai

 Tikslas

Sukurti ir išbandyti priemonę sistemą aukštosioms studijoms bei bendriems moksliniams tyrimams Interneto aplinkoje.
Sistemą sudaro teorija, pavyzdžių rinkinys ir programinė įranga, skirta darbui Internete. Studijų ir tyrimų objektas yra ekonominių, socialinių ir techninių sistemų modeliavimas ir optimizavimas.
Teorinis pagrindas - tai lošimų ir rinkos teorija.
Pagrindinis įrankis - tai Bayes'o heuristiniai globalaus ir diskretaus optimizavimo metodai, sukurti remiantis statistiniu sprendimo teorija.


Naujumas

1. Teorinis naujumas.
Bayes'o metodai yra plačiai ir sėkmingai naudojami statistinių sprendimų teorijoje bei statistikoje.
Heuristiniai metodai yra svarbi ekspertinių sistemų bei dirbtinio intelekto dalis, jie sėkmingai naudojami praktiniuose globalaus ir, ypač diskretaus optimizavimo uždaviniuose.
Sukurti Bayes'o heuristiniai metodai BHA nustato optimalius žinomų ir naujų heuristinių metodų parametrus.

2. Nauji taikymai.
Bayes'o heuristiniai metodai taikomi ieškant pusiausvyros sprendinių lošimų ir rinkos teorijos modeliuose.

Nagrinėjant konkurencinius modelius:
- statinļæ½ konkurencijos modelis"WALRAS",
- dinaminļæ½ konkurencijos modelis ECODUEL .

Aiškinant investicijų optimizavimą tai
- portfelio modelis PORTFOLIO .

Optimizuojant akcijų kurso autoregresinio modelio parametrus naudojamos programos ARMA .

Svarbi Bayes'o heuristinių metodų panaudojimo sritis -  tvarkaraščių optimizavimas.
- Pavyzdžiui, mokyklos tvarkaraščio optimizavimas SCHOOL.

Bimatriciniam optimalios inspekcijos uždavinio sprendimui pasiūlytas ir realizuotas
- Interneto aplinkoje "Irrelevant Froud" (IF) metodas INSPECTOR .

Plačias statistinių sprendimų teorijos galimybes iliustruoja
-  nuotakos tipo uždaviniai BRIDE , su įvairiais taikymais, (pavyzdžiui,
    - perkant automobilį AUTO ,
    - įsigyjant butą APPARTMENT ).

Vektorinio optimizavimo bei tiesinio programavimo taikymą iliustruoja
- optimalios dietos uždavinys DIET .


Taikymai studijose

1. Taikymas paskaitoms.
Norint sumažinti atstumą; tarp teorijos ir taikymų, teoriniai klausimai, užrašyti skaidrių SLIDES formoje, iliustruojami veikiančiais modeliais ir optimizavimo metodais GMJ1 .

2. Taikymas nutolusioms auditorijoms.
Siekiant supažindinti kitų universitetų studentus, paskaitos transliuojamos videokonferencijų pagalba, fiksuotu laiku: penktadieniais nuo 8.00 iki 9.30 val. Pavyzdys - tai pirmoji paskaita "INTRO".

Nutolusių auditorijų klausytojai mato ir girdi tą patį, gali užduoti klausimus. Aktyvūs videokonferencijų dalyviai matomi visame tinkle.

3.Taikymas individualioms studijoms.
Norint suteikti lygias galimybes tiems, kurie negali lankyti auditorinių užsiėmimų, naudojama individuali transliacija VIDEOCONF .

4.Taikymas namų darbams.
Norint sudaryti pasirinkimo galimybę, pateikiami patarimai DARBAI, kurių laikytis nebūtina, nes namų darbus pasirenka patys studentai.

5.Studijų skelbimai.
SKELBIMAI


Skaidrės - konspektai

Norint iliustruoti pagrindinius teorinius rezultatus
sudarytas skaidrių rinkinys SLIDES .


Pavyzdžių rinkinys

Bazinis pavyzdžių rinkinys, įskaitant teorinius pagrindus bei programinės realizacijos aprašymus anglų kalba, pateiktas 'pdf' formate MODELS .
Tačiau, studijų sistemos pagrindas - tai dinaminis pavyzdžių, veikiančių Interneto aplinkoje, rinkinys EXAMPLES.


Teorija

Pilnas  Bayeso euristinių ir jiems artimų metodų bei atitinkamų  optimizacinių modelių aprašymas yra knygose  " BOOK"  and "MODELS" . .
Bendros nuorodos:
- Optimizavimo metodai "OM"
- Lošimų ir rinkos teorija  "OR" 
- Vadovėlis:  
 MatematinisProgramavimas (html)  
 Matematinis Programavimas (pdf)


Tinklalapių sistema

 Kaune KTU: http://soften.ktu.lt/~mockus,
tarptautinis veidrodis: http://mockus.us/optimum.