Programuotojo parinkimo uždavinys, naudojant nuotakos algoritmą

Lapkričio 17, 2005TIKSLAS

Realizuoti tinkamiausio darbuotojo parinkimo uždavinį, taikant vienkartinės nuotakos algoritmą. Pagal nurodomus kriterijus ir tam tikrus pradinius duomenis apie įsidarbinti siekiančius asmenis, naudojantis programa darbdavys turėtų išsirinkti tinkamiausią darbuotoją.

PAKEITIMAI

Pagrindiniai pradinės programos versijos pakeitimai yra:

INSTRUKCIJA

Programą sudaro penki skirtingų temų skirsniai:

Programos naudojimasis atliekamas paeiliui renkantis skirsnius ir užpildant reikalingus duomenis:

PALEIDIMAS

Programa paleidžiama paleidžiant pagrindinę klasę Main.class, kuri laikoma lib/darbas2.jar archyve. Veiksmas atliekamas interneto naršyklių, palaikančių Java, pagalba (paleidžiant darbas2.html failą), arba paleidžiant AppletViewer pagalbinę programą, parametruose nurodant vykdomaji failą darbas2.html
(pvz.: C:\>AppletViewer darbas2.html).

TEORIJA

Programoje naudota elektroninė literatūra:

TAIKYMAS

Modelis tinkamas, kai darbdavys nori iš turimų kandidatų į programuotojus pasirinkti viena tinkamiausią. Čia pateikiami populiariausios programavimo kalbos, dažniausiai reikalaujamos renkantis darbuotojus - programuotojus. Konkretus darbdavys savo nuožiura nurodo kriteriju svorius, dispersijas, bei kriteriju reikšmiu svorius.


Projekto autorius: Artūras Gudkovas, VGTU FMF IT-2/2, Email.: [email protected]