VIŠTYTIS
mstl. Vilkaviškio r.

             

vistytis
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos, 2001

  

Vištytis. Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1829 m.


Pajevonys. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pastatyta 1928 m.
Švč. Mergelės Marijos statula. R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 400 p.Vištyčio apylinkės. Keliai, upės, reljefas ir žemėnaudos.
LTDBK50000-VValstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998 m.
Lapo "Kybartai" infra.e00, rivers.e00, elev.e00, landu.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-63 formate.
Vištyčio regioniniame parke yra aukščiausia Lietuvoje Suvalkų aukštumos dalis. Reljefo raiškumu ir vaizdingumu išsiskiria kalvotas ir gūbriuotas Kylininkų kalvynas, kurio pietuose susitelkusios aukščiausios kalvos: Dunojaus (285 m.), Janauka (282,9 m), Pavištyčio (282,4 m), Statkūnų (285,5 m). Labai vertingi brandūs plačialapiai miškai, ypač ąžuolynai su skroblais ir liepomis. Miškuose yra 300 metų ąžuolų, 200 metų amžiaus pušų ir eglių. Iš visų pusių supamas kalvų tyvuliuoja Vištytis. Jo pakrantėje netoli Vištyčio stovi parko puošmena - vėjo malūnas. Parko pakrašty dunkso Didysis pėduotasis Vištyčio akmuo. Vištyčio XIX a. bažnyčia - architektūros paminklas (yra dailės paminklų).
Švč. Mergelės Marijos Šaltinėlis. R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 109 p.
 


Jono Deksnio rankraščio "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
 nuoroda
150. Vištytis
1422 i
Dwystytz


1559 i
Wisztyniec (Vištinis)
(Al.Vanagas. M.Kalba, 1980)

1613 ž
Wystyniec
(1)

1758 i
Wyštiniec
(SprI)

1808 ž
Wysztyten
(3)

1900 ž
Vistyte
(5)

1911 ž, 1917 ž, 1920 ž
Vištytis
(6, 7, 8)