UŽVENTIS
mst. Kelmės r.
uzventis
  Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie
 Žemės ūkio ministerijos, 2001

   

 Luokė. Visų Šventųjų bažnyčia pastatyta 1821 m.
draustinis
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie
 Žemės ūkio ministerijos, 2001

Ventos ištakų hidrografinis draustinis

Užvenčio apylinkių hidrografija ir reljefas.
LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Dalies lapo "Užventis" rivers.e00, elev.e00 ir km5.e00  sluoksniai GRASS-61 formate.

Užvenčio apylinkių  keliai ir saugomų teritorijų ribos.
Dalies lapo "Užventis" infra.e00, adm.e00 ir km5.e00 sluoksniai  GRASS-61 formate.


Užvenčio gyvenvietė minima nuo 14a., o 1537m. ji jau įvardijama kaip miestelis. Pirmoji miestelio bažnyčia pastatyta 16a. pabaigoje. Įsimintinus pėdsakus Užvenčio apylinkėse paliko 1863m. sukilimas. Užvenčio miškuose buvo didelė sukilėlių stovykla. Apylinkėse veikė sukilėlių Roberto Krasausko, Antano Mackevičiaus, Igno Leskausko bei Jono Stanevičiaus būriai. Po sukilimo carinė valdžia ėmėsi represijų: buvo panaikintas Užvenčio valsčius, uždaryta lietuviška mokykla. Kolainių vienuolyno žemėse buvo apgyvendinti rusų kolonistai, katalikų bažnyčia paversta cerkve, o Kolainiai pavadinti Blagoveščensku.
Užventyje ir jo apylinkėse 19a. pabaigoje gyveno trys garsios asmenybės, įėjusios į lietuvių literatūros istoriją: Užvenčio dvare - rašytoja Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana, Ušnėnuose - lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, publicistas Povilas Višinskis bei rašytoja Žemaitė. (Kelmės savivaldybė)uzventis
Užventis. Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia pastatyta 1825 m.

Užvenčio kraštotyros muziejus, Girnikų k., Užvenčio sen., Kelmės raj.
Užvenčio dvaro parkas.


Kolainiai.  Švč. Mergelės Marijos Karmelio kalno Karalienės bažnyčia pastatyta 1997 m.


Pavandenė. Šv. Onos bažnyčia pastatyta 1802 m.

Upyna. Šv. Jono Labdario bažnyčia pastatyta 1807 m.


Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai


Pavadinimas
(29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
134. Užventis
1384-1404 kr
Assweote
(SRP) -Hirsch`o aiškinimu klaidingai priskirta Užvenčiui (Žr. Biržiška Kryž. k. Žem.)

1578 i
Užventy
(RŽK) J.Sprogio

1613 ž
Vzweta
(1)

1688 ž
Vzueta
(N.Sanssono žemėlapis Polonia )

1772 ž
Užwieta
(2)

1806 ž
Užwenty
(R)

1843 ž
Užventy
(4)

1900 ž
Užventai
(5)

1911 ž, 1917 ž, 1920 ž
Užventis
(6, 7, 8)