ULIŪNAI
k. Panevėžio r.
uliunai
Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie
 Žemės ūkio ministerijos, 2001

Uliūnai. Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia pastatyta 1914 m.

Naujamiestis. Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia  pastatyta 1908 m.
Švč. Marijos paveikslas. R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 218-219 p.


Ramygala.
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pastatyta1914 m.

Ėriškiai.
Švč. Jėzaus veido bažnyčia
pastatyta 1899 m.

Piligrimystės vietos

Krekenava - miestelis Panevėžio apskrityje, Nevėžio upės padalintas į dvi dalis. Žinoma, kad nuo XV a. pr. Krekenava priklausė dvarininkams Vizgirdams. Manoma, kad čia pirmoji bažnyčia, prašant Betygalos klebonui, buvo įsteigta Vytauto 1419 m. Rodų dvaro savininkai Aleksiejus ir Stanislovas Vizgirdos - Vizgirdavičiai 1484 m. pastatė naują medinę bažnyčią ir jai išlaikyti užrašė įvairių turtų. 1527 m. Krekenavos bažnyčia ir turtai pavesti administruoti Žemaičių Kapitulos arkidiakonui. XVIII a. pr. Krekenavos bažnyčia sudegė, 1750 m. ją atstatė prelatas A. Valavičius. Dabartinė mūrinė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia pradėta statyti 1896 m., baigta 1901 m. 1907 m. vyskupas Gasparas Cirtautas šią neogotikinę bažnyčią iškilmingai konsekravo.

Nuo senų laikų Krekenava garsėja Dievo Motinos paveikslu, kuris laikomas stebuklingu. Pagal padavimą paveikslą iš Krokuvos atvežė pamaldus riteris ir padovanojo jį misionieriui Albertui, skelbusiam Evangeliją prie Nevėžio krantų. Iš pradžių paveikslas buvo laikomas koplyčioje, vėliau perkeltas į Krekenavos bažnyčią, kur pradėjo garsėti stebuklais.

Paveikslas yra didžiajame bažnyčios altoriuje, foną dengia sidabrinis aptaisas, raudonas aksomas, atidengti tik Marijos ir Jėzaus veidai, rankos ir Jėzaus pėdos.

Senose giesmių knygose randame giesmę apie Krekenavos Dievo Motiną. Giesmė buvo parašyta lenkiškai, vėliau išversta į lietuvių kalbą. I pasaulinio karo metu Krekenavoje gyvenęs lietuvių literatūros klasikas Maironis tą giesmę pataisė. Giesmė buvo įtraukta į rinkinį “Pavasario balsai”. www.piligrimai.lt


ramygala
Uliūnų apylinkių reljefas, hidrografija, keliai ir saugomų teritorijų ribos.
LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
 Lapo "Ramygala"  elev.e00, rivers.e00, infra.e00, adm.e00 ir km5.e00
sluoksniai GRASS-57 formate.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29) Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas Šaltinio
nuoroda
130. Uliūnai 1554 i Mickeviči

1843 ž Uliunci (4)

1883 ž Uliuny (RT)

1933 ž, 1939 ž Uliūnai (9) (LŽ) 1306