SALAMIESTIS
mstl. Kupiškio r.
salamiestis


Lietuvos geografinis žemėlapis
Nacionalinė žemės tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001

Salamiestis. Šv. Antano Paduviečio bažnyčia mūrinė, pastatyta 1920 m.

Palėvenė. Šv. Domininko pastatyta 1678 m.

Skapiškis. Šv. Hiacinto bažnyčia pastatyta  1819 m.
Švč.Mergelės Marijos paveikslas. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 243-244 p.
Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia pastatyta 1914 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 209-210 p.

Antašava. Šv. Hiacinto bažnyčia pastatyta 1862 m.

kupiskis
Salamiesčio  apylinkių reljefas, hidrografija ir keliai.
LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
 Lapo "Kupiškis"  elev.e00, rivers.e00, infra.e.00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-60 formate.
kupiskis
Salamiesčio apylinkių keliai ir saugomų teritorijų ribos.
Lapo "Kupiškis"  adm.e00, infra.e.00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-60 formate.
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai.
Šimonys. Švč. Mergelės Marijos  Ėmimo į dangų  bažnyčia pastatyta  1920 m.
R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. Kaunas, 1999, 36-40 p.
Švč. M. Marijos paveikslas bažnyčioje ir statula šalia bažnyčios 254-255p.; 412 p.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas  13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
97. Salamiestis
1585 i
Nowe Miasteczko
(10)

1806 ž
Solomesz
(R)

1843 ž
Solomese
(4)

1900 ž, 1911 ž, 1917 ž, 1920 ž
Salamiestis
(5, 6, 7, 8 )

XVI a. Salamiestis priklausė Jurgiui Astikui. Tai patvirtina dokumentų sąrašas, kuriame nurodoma, kad 1584–1589 m. Kristupas Radvila bylinėjosi dėl Astikų skolų – įkeistų Alantos, Naujamiesčio (arba Salamiesčio), Agluonos, Apaščios dvarų. Astikų Naujamiestis turbūt buvo įkurtas XVI a. pirmoje pusėje, vėliau vadintas dviem vardais – Naujamiesčiu arba Salamiesčiu. Prieš 1583 m. pastatyta evangelikų reformatų bažnyčia, 1595 m. prie jos buvo mokykla. 1628 m. Salamiestyje buvo 38 dūmai, 1673 m. gyveno 37 šeimos.
Salamiestis ne kartą buvo įkeistas:  1673 m. vietovė 4 metams buvo įkeista Biržų komendantui Karoliui Karlikui, vėliau – Ukmergės seniūnui Marikoniui.
1678 m. Salamiesčio inventoriuje aprašytas dvaras ir miestelis. Dvarui priklausė 28 kaimai ir vienkiemiai.
Pirmoji Salamiesčio katalikų koplyčia pastatyta 1690 m. 1732 m. minima maža šiaudais dengta bažnytėlė.
 1811 m. Biržų kunigaikštystę, kuriai priklausė Salamiestis, įsigijo Juozapas Tiškevičius.
1818 m. Salamiestyje buvo įkurta Vabalninko bažnyčios filija. Kunigo Mykolo Dirvianskio rūpesčiu, grafienės K. Marikonienės ir parapijiečių lėšomis 1815–1820 m. pastatyta dabartinė akmenų mūro  bažnyčia. 1889 m. įrengti vargonai, 1891 m. – didysis altorius. Per Pirmąjį pasaulinį karą į Rusiją išvežti 3 varpai. Parapija įsteigta po Antrojo pasaulinio karo.
1954–1963 m. Salamiestis buvo apylinkės centras. 1968 m. prijungtas Salamiesčio kaimas.

XVI a. Salamiesčio dvaras, priklausęs Kalvino mokymą išpažįstančiai Lietuvos didikų Radvilų šeimai, tapo pirmuoju evangelikų reformatų židiniu Kupiškio krašte. 1583 m. Salamiestyje jie pasistatė savo maldos namus, o 1595 m. įsteigė parapinę lietuvišką mokyklą. Ji seniausia rajone.
Salamiestis, kadaise turėjęs miesto teises, garsėjęs turgais, užeigos namais, spirito varykla ir alaus darykla, senelių prieglauda, amžių sūkuriuose sunyko. Šis bažnytkaimis šiek tiek išsistatė tik XX a. antrojoje pusėje.
Kupiškio savivaldybė, Salamiesčio seniūnija