RASEINIAI
mst.

Lietuvos geografinis žemėlapis
copyrightNacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, 2001

RASEINIAI
- town in the south eastern foothils of Žemaitija highland - is located some 5 kilometers from new Kaunas -Klaipeda highway.
The history of Raseiniai is quite old - the name of the settlement was mentioned for first time in 1253. In the 14th-18th centurie, Raseiniai was one of the most important towns in Žemaitija region.
In 1831, an insurrection against Tsarist oppression began in Raseiniai.
On March 26, the rebels occupied Raseiniai and formed a provisional district government. Within a few days the insurrection spread throughout the  entire country - and was later known as the 1831 Rebellion.
Raseiniai was virtually ruined during the Second World War - approximately 90 percent of the buildings were destroyed.


Russian topographic map 1898.
Rusijos topografinis žemėlapis M 1:42000, 1989 m.
 
 


LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Raseinių apylinkių keliai ir saugomų teritoritorijų ribos.
Lapo "Raseiniai" infra.e00 , adm.e00 ir km5.e00  sluoksniai  GRASS-61 formate. 


One survivor of the war is the CURCH OF THE ASCENSION OF THE HOLY VIRGIN MARY, which was built in 1729.
Raseiniai. Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų
bažnyčia pastatyta 1729 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Lurdas - bažnyčios šventoriuje.
R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 232-233p. ; 430 p.
VIDUKLE - a small town near the old Žemaičiai road. The settlement was first mentioned in 1353 in the accounts of Crusaders.


The wooden CHAPEL OF HOLY CROSS, 1806.
Viduklė. Šv. Kryžiaus bažnyčia pastatyta 1806 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas.
R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 269 p.


Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai.
R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 44-57 p.
www.piligrimai.lt


Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia pastatyta 1991 m.
Paupys.
Šv. šeimos- Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia pastatyta 1926 m.

Žalpiai. Šv. Benedikto bažnyčia pastatyta 1928 m.


LTDBK50000-V copyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Raseinių apylinkių reljefas ir hidrografija.
Lapo "Raseiniai" elev.00, rivers.e00 ir km5.e00  sluoksniai  GRASS-61 formate.
Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje, metraštyje;
 i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
91. Raseiniai
1253
...
(27)

1322 kr
Russigena
(SRP) I  II

...
Rossegene
(Cadex  Dip )

1377 kr
Russenia
Rossigen
Ruschigen
SRP II

1385 kr
Rossyeyn
(SRP) w25

1575 i
Rosejni, Rossijeny
(RŽK) J. Sprogio

1595 ž
Rosein
Mercator, ž. Lithuania

1613 ž
Rosieni-Samogitie
Metropolis
(1)

1655 ž
Ros
(J.Janssonijaus ž.)`

1716 ž
Rosienne
(J.B.Homanno atl.)

1772 ž
Rosienie
(2)

1806 ž
Rossienie
(R)


1843 ž
Rossieny
(4)

1900 ž, 1911 ž, 1917 ž, 1920 ž
Raseiniai
(5, 6, 7, 8)

1943 ž
Raseinen
(VO)