PABIRŽĖ
 Likėnų mstl. dalis
 Biržų r.pabirze
Lietuvos geografinis žemėlapis
  copyright   Nacionalinė žemės tarnyba  prie ŽŪM, 2001


Suostas. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia pastatyta 2007 m.


Pabiržės   apylinkių  keliai, saugomų teritorijų ribos ir žemėnaudos.
LTDBK50000-V Valstybinė Geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Biržai" infra.e00, adm.e00, km5.e00 ir landu.e00 sluoksniai GRASS -61 formate.
Pabiržė.  Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1910 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 224 p.

Biržai. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pastatyta 1861 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 178 p.Nemunėlio Radviliškis. Švč. Mergelės Marijos bažnyčia pastatyta 1928 m.
Švč. Mergelės Marijos statula virš didžiųjų durų.
R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 400 p.


  Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Ankščiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
79. Pabiržė
1515
(Pabiržė)
(40)

1613 ž
Podbirže
(1)

1674-1777
Rastauskynė
(40)

1806 ž
Podbirshi (Rostovsk)
(R)

1843 ž
Podbirži-Rostovsk
(4)

1887 ž
Podbirži
(Kauno gub. ž.)

1904 v
Podbiržė arba Rastauskinė
(46)

1900 ž, 1911 ž, 1917 ž
Pabiržė
(5 ,6, 7)

1919 ž
Rastauckinė
(ŽV)

1915 ž
Podbirže
(WR)

1920 ž
Pabiržės
(8)

1923 v, 1933 ž
Pabiržė
(26, 9)

1941 ž
Unter-Birsen
(VO)

"Miestelis minimas nuo 1515 m., kai čia pastatyta medinė bažnyčia." A.Semaška. Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 63 p.