LIKĖNAI    
mstl. Biržų r.    likenai
Lietuvos geografinis žemėlapis
    Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2001
 
Likėnų   apylinkių  keliai, saugomų teritorijų ribos ir žemėnaudos.
LTDBK50000-V Valstybinė Geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Biržai" infra.e00, adm.e00, km5.e00 ir landu.e00 sluoksniai GRASS -61 formate.


Pabiržė. Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1910 m. Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 224 p.
                                                                                                     
Biržai. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pastatyta 1861 m.
 Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999,178 p.                                                                     Nemunėlio Radviliškis. Švč. Mergelės Marijos bažnyčia pastatyta 1928 m.
Švč. Mergelės Marijos statula virš didžiųjų durų.
R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 400 p
.

Suostas. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia pastatyta 2007 m.

Saločiai. Šv. Juozapo bažnyčia pastatyta 1945 m.
Smilgiai.  Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia pastatyta 1942 m.

Likėnų reabilitacijos ligoninė ir jaukus parkas.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje

Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
66. Likėnai
1600
Zlukcin (Lukicny)
(10)

1806 ž
Lukjany, Rgt.
(R)

1843 ž
Smordon
(4)

1915 ž
Lukiany, k.
(WR)


Likėnų apylinkių reljefas ir hidrografija.
LTDBK50000-Vcopyright Valstybinė Geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapo "Biržai" rivers.e00, elev.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS- 61 formate.