KUPIŠKIS
mst.kupiskis
Lietuvos geografinis žemėlapis
    Nacionalinė žemės tarnyba
 prie Žemės ūkio ministerija, 2001

Kupiškis. Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia pastatyta 1914 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas.
R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 209-210 p.

Kamajai. Šv. Kazimiero bažnyčia pastatyta 1909 m.


 

LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Kupiškio  apylinkių keliai ir saugomų teritorijų ribos.
Lapo "Kupiškis"  adm.e00, infra.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-60 formate.

LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Panemunėlio apylinkių keliai ir saugomų teritorijų ribos.
Lapo "Panemunėlis"  adm.e00, infra.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-63 formate.

Antašava. Šv. Hiacinto bažnyčia pastatyta 1862 m.

Panemunėlis. Šv. Juozapo Globos bažnyčia pastatyta 1911 m.


Skapiškis. Šv. Hiacinto bažnyčia pastatyta 1819 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 243-244 p.

Salos. Šv. Kryžiaus bažnyčia pastatyta 1911 m. Švč. Mergelės Marijos statula. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 408 p.


Salamiestis. Šv. Antano Paduviečio bažnyčia pastatyta 1920 m.

Palėvenė. Šv. Domininko bažnyčia pastatyta 1676 m.
 
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimai.
Šimonys. Švč. Mergelės Marijos  Ėmimo į dangų  bažnyčia pastatyta  1920 m.

Švč. M. Marijos paveikslas bažnyčioje ir statula šalia bažnyčios
R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. Kaunas, 1999, 36-40 p., 254-255p.; 412 p.

Lietuvos geografinis žemėlapis
    Nacionalinė žemės tarnyba
 prie Žemės ūkio ministerija, 2001
kupiskis
Kupiškio  apylinkių reljefas, hidrografija ir keliai.
LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.  Lapo "Kupiškis"  elev.e00, rivers.e00 infra.e00 ir km5.e00 sluoksniai
GRASS-60 formate.
 


  Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: kr -kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda
62. Kupiškis (g. st.)
Kupiškio m.
1806
Slawjanischki
(R)

1843 ž
Slavianiški, k.
(4)

1873 ž
Slavianiški, g. st.
(42) (RA)
kupiskis
Rusijos topografinis žemėlapis M 1:42000, išleistas 1900 m.
1887 ž
Slaveniški
(Kauno gub. ž.)

1917 ž
Slovėniškės
(7)

nuo 1918
Kupiškis g. st
(L)

1920 ž
Kupiškis g. st
(8)

  Archeologų radiniai leidžia manyti, kad Kupiškio apylinkėse žmonių gyventa jau III-II tūkstantmečiais prieš Kristų. Tačiau pačios gyvenvietės atsiradimo laikas nežinomas. Iš radinių pagal piliakalnį spėjama, jog XIII amžiuje po Kristaus čia būta medinės gynybinės pilies.
         Istorijos šaltiniuose – kaip Lietuvos valdovo Žygimanto Senojo miestelis – Kupiškis pirmąsyk paminėtas 1529 m. 1561-1565 m. jis buvo valsčiaus centras, priklausė Upytės, o vėliau – Ukmergės pavietams. Per Kupiškį tuomet ėjo pagrindinis kelias iš Vilniaus į Rygą.
         Kupiškio krašto valstiečiai ankstesniais amžiais su rokiškėnais dalijosi geriausių prekinių linų auginimo šlove, čia buvo jų prekybos centras. Apie tai liudija iki šių dienų išlikęs pirmasis miestelio mūrinis pastatas. Tai – linų sandėlis, statytas 18 a. pirmoje pusėje.
        1616 m. Kupiškyje pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia. 1781 m. įsteigta pirmoji Lankasterių šeimos mokykla.
        Kupiškį keliskart nusiaubė gaisrai, tačiau 1873 m. nutiestas Daugpilio – Šiaulių – Liepojos geležinkelis padėjo jam atsigauti ir pamažėle augti, nepaisant karų ir okupacijų padarytų žaizdų.
        Dabar Kupiškis – nedidelis Šiaurės Rytų Lietuvos miestas. Tai rajono Savivaldybės administracijos, kultūros ir vietos pramonės centras. Vardą miestas gavo iš Kupos upelės. Jis įsikūręs aukštėliau jos ir Lėvens santakos.
        Bet kuris iš penkių kelių, išbėgančių tolyn nuo Kupiškio, nuves į vieną ar kitą miestelį. Jie tarsi karoliai išsibarstę po rajoną.