GRINKIŠKIS
mstl.  Radviliškio r.
 
grinkiskis
Lietuvos geografinis žemėlapis
copyrightNacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos, 2001
  


LTDBK50000-Vcopyright Valstybinė Geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Grinkiškio apylinkių reljefas, hidrografija, keliai ir žemėnaudos.
Lapo "Baisiogala" rivers.e00, elev.e00, km5.e00, infra.e00 ir landu.e00 sluoksniai GRASS -62 formate.Gudžiūnai. Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia medinė pastatyta 1911 m. Sidabravas. Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1829 m. Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 241 p.


Grinkiškis. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
 pastatyta 1887 m.

Pociūnėliai. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pastatyta 1805 m.


Paberžė. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia pastatyta 
1859 m. Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 223-224     p.   


Palonai. Dievo Apvaizdos bažnyčia pastatyta 1939 m.
Baisiogala. Švč. Trejybės bažnyčia pastatyta 1882 m.

"...Minimas nuo 1454 m. Vietovardis asmenvardės kilmės. Anais laikais tai dvarininko Gregoriaus Griškio valda.Gregoriaus sūnus įsūnijo savo giminaitį Bialozarą, ir vėlesniais amžiais Grinkiškį valdė Bialozarai. Kristupas Bialozaras XVII a.pr. pasiekė pergalių prieš Lietuvą užpuolusius švedus, daug jų paėmė nelaisvėn, atgabeno savo tėviškėn. Padėkos ženklan pastatė bažnyčią." A.Semaška. Pasižvalgymai po Lietuvą. 2004, 420 p.

Grinkiškis senuosiuose raštuose minimas nuo XV amžiaus, o Grinkiškio dvaras ir miestelis pirmą kartą paminėtas 1554 metais. XVI amžiaus pabaigoje pastatyta bažnyčia.1613 metais Grinkiškio miestelis buvo pažymėtas LDK žemėlapyje. Nuo XIX a. pradžios iki 1950 metų Grinkiškis buvo valsčiaus centras

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais:
kr- kronikoje, metraštyje; i- inventoriuje, akte;
ž- žemėlapyje; v- vardyne, žinyne;
pr- privilegijoje

Pavadinimas
Šaltinio nuoroda
33. Grinkiškis
1554 i
Sarwy (Šarvai)
(42) (Barkauskas ir Vabalas "Vadovas po Lietuvą", 1938)

1582 i
Grinkiszki
(RŽK) J.Sprogio

1613 ž
Grynkiski
(1 )

1618 ž
Hrynkiszki
(42 )
grinkiskis
Rusijos topografinis žemėlapis M 1:42000 išleistas 1898 m.
1843 ž
Grinkiški
(4 )

1900 ž
Grinkiškiai
(5 )

1911 ž, 1917 ž, 1920 ž, 1923 v
Grinkiškis
(6, 7, 8, 26)