BŪDVYDŽIAI (JUOZAPAVA)
k.  Šiaulių r.
budvydziai
Lietuvos geografinis žemėlapis
    Nacionalinė žemės tarnyba prie  Žemės ūkio ministerijos, 2001
LTDBK50000-Vcopyright Valstybinė Geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Būdvydžių apylinkių  hidrografija, reljefas, keliai ir žemėnaudos.
Lapo "Kuršėnai" rivers.e00, elev.e00, km5.e00, infra.e00 ir landu.e00 sluoksniai GRASS -62 formate.
Kuršėnai. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pastatyta 1933 m.
 Švč. Mergelės Marijos stebuklinga statula bažnyčioje ir lurdas šventoriuje.

 R.G. Skrinskas.
Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 398 p.; 426 p.


Būdvydžiai (Juozapava). Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado
bažnyčia pastatyta 1829 m.Papilė. Šv. Juozapo bažnyčia pastatyta 1887 m.
Švč. Mergelės Marijos lurdas - antkapis kunigui Pranciškui Razučiui. R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 427 p.


Kužiai. Švč. Mergelės Marijos
 Gimimo bažnyčia pastatyta 1946 m.


Micaičiai. Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia pastatyta 1808 m.

Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas  13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

19.Būdvydžiai
Anksčiau buvo rašoma metais: kr-kronikoje,
metraštyje; i -inventoriuje, akte; ž -žemėlapyje;
v -vardyne, žinyne; pr -privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio
nuoroda

1843 ž
Juzefov, dv.
(4) (30)

1936
Budvydziai
(L)

1923 v 1933 ž
Juozapava
(26,9)

1939 ž
Juozapiškė
(LŽ)1203