BALBIERIŠKIS
mstl. Prienų sav.Balbieriškis
Lietuvos geografinis žemėlapis
  Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, 2001Balbieriškis. Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus bažnyčia pastatyta 1888 m.
Švč. Mergelės Marijos statula gyvenvietės šiaurinėje dalyje ant šlaito.
R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 392 p.


• Balbieriškis Church of Blessed Virgin’s Rosary;
• Balbieriškis exposure (Balbieriškis Neig.; panorama of fascinating landscape).


Geotopas
Balbieriškio atodanga

 Tipas: atodanga
 Sinonimai: Balbieriškio krantai, Užupis
 Adresas: Kauno aps., Prienų r., Balbieriškis, Žydaviškio k.; Nemuno upės slėnio kair. šlaitas
 Dabartinis apsaugos statusas: geologinis gamtos paminklas
 Dabartinio apsaugos statuso paskelbimo metai: 2000
 Pradinis apsaugos statusas: republikinės reikšmės geologijos paminklas
 Pradinio apsaugos statuso paskelbimo metai: 1974
 Priklausymas kitiems paminklams: nepriklauso
 Priklausymas saugomai teritorijai: Nemuno kilpų regioninis parkas
 Sudėtis: Limnoglacialinės nuosėdos sudarytos iš didžiumos juostuoto molio
 Aprašė: A.Linčius, 1990

ilgis aukštis
1700 40

Naujoji Ūta. Šv. Vincento Pauliečio  bažnyčia pastatyta 1924 m. ir atstatyta 1990 m.

Igliauka. Šv. Kazimiero bažnyčia pastatyta
1884 m.LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998 m. 
Balbieriškio apylinkių reljefas,  hidrografija ir keliai.
Lapo "Balbieriškis"  elev.e00, rivers.e00 , infra.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-57 formate.

LTDBK50000-V  Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998 m. 
Balbieriškio apylinkių keliai ir saugomų teritorijų ribos.
Lapo "Balbieriškis"  adm.e00, infra.e00 ir km5.e00 sluoksniai GRASS-57 formate.


Simnas. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia pastatyta  1520 m. Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G. Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 241 p.


Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas  13-20 amžiuje" 1985 m.
Šaltiniai

Pavadinimas (29)
Anksčiau buvo rašoma metais: k-kronikoje, metraštyje; i-inventoriuje, akte; ž-žemėlapyje; v-vardyne, žinyne; privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio nuoroda
15.Balbieriškis
1515 i
Hanusiszki
(27 )  nuo Hanuso

1578 ž
Balbieriski
(J.Portancijaus ž.)

1613 ž
Barwiriski
(1 )

1808 ž
Balwierziski
(3 )

1900 ž
Balvieriškiai
(5 )

1911 ž, 1920 ž
Balbieriškis
(6, 8 )

1917 ž
Balbėriškis
(7 )

1943 ž
Balwerischken
(VO )
 

A. Semaška "Pasižvalgymai po Lietuvą" 2004, 406-407p. rašo: "...Balbieriškio įkūrimo data laikoma 1502 m. balandžio 25 d., kai Lenkijos ir Lietuvos karalius Aleksandras šias žemes padovanojo gydytojui vokiečiui Hanusui Sudomanui. Čia jis pasistatė dvarelį, įkūrė miško verslovę..."