AUKŠTADVARIS
mstl. Trakų r.

Lietuvos geografinis žemėlapis
  copyright Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos, 2001            


Rusijos topografinis žemėlapis M 1:42000,
išleistas 1898 m.
 Užuguostis. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia pastatyta 1902 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas. R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 263 p.
 


Elektrėnų ir Aukštadvario apylinkių hidrografija, keliai ir žemėnaudos.
LTDBK50000-Vcopyright Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, 1998.
Lapų "Elektrėnai" ir "Aukštadvaris" infra.e00, landu.e00, rivers.e00 ir km5.e00 sluoksniai  GRASS-62 formate.
Dusmenys. Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia pastatyta 1818 m.

Žiežmariai. Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia pastatyta 1924 m.

Semeliškės. Šv. Lauryno bažnyčia pastatyta apie 1783 m.


Pivašiūnai. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia pastatyta 1825 m.
Švč. Mergelės Marijos paveikslas.
R.G.Skrinskas. Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas. 1999, 166 p.


Kaip Senųjų Trakų benediktinų rezidencija,  1648-1844 m. veikė palyginti netoli esanti Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Jonas Klodskis, testamentu Pivašiūnų dvarą palikęs Senųjų Trakų benediktinams, įpareigojo juos įsteigti vienuolyną, kasdien giedoti Švč. Mergelės Marijos valandas ir aukoti kas savaitę ketverias mišias. Žinoma, kad vėliau prie bažnyčios nuolatos gyveno du ją aptarnaujantys vienuoliai. Didžiojo altoriaus Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslą tikriausiai parūpino pats fundatorius arba benediktinai. Ikonografija šis Dievo Motinos atvaizdas gan artimas Senųjų Trakų paveikslui. 1745 m. Pivašiūnų bažnyčiai sudegus, benediktinai 1766 m. pasistatė naują. Tuo metu jau paplitusį Marijos paveikslo kultą ir patiriamas malones liudijo daugybė atnešamų votų, 1750 m. pagaminti auksuoto sidabro aptaisai. 1825 m. tėvo Celestino Sorokos pastangomis pastatyta dabartinė bažnyčia. XIX a. pradžioje prie bažnyčios atidaryta pradžios mokyklėlė. Benediktinų vienuolyną uždarius, bažnyčia tapo parapine. Ji iki dabar garsėja iš visų bažnyčią naikinusių gaisrų išgelbėtu stebuklingu Švč. Dievo Motinos
paveikslu, kuris 1988 m. rugpjūčio 15 d. vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir gavo Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos titulą.


Aukštadvaris.
Kristaus Atsimainymo bažnyčia
pastatyta 1913 m

Onuškis. Šv. apaštalų Pilypo ir
 Jokūbo bažnyčia pastatyta 1829 m.

Elektrėnai. Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia.


Jono Deksnio rankraštis "Apgyventų vietų pavadinimų kitimas 13-20 amžiuje" 1985 m.

Šaltiniai

Pavadinimai (29)
Ankščiau buvo rašoma metais: kr-kronikoje, metraštyje; i-inventoriuje, akte; ž-žemėlapyje; v-vardyne, žinyne; pr-privilegijoje
Pavadinimas
Šaltinio nuoroda
12. Aukštadvaris

1381 i
Nawenpill
(43 )

1387
Na winiki (Navininkai)
(43)

1557 ž
Nawenpile
(V.Grodeckio ž.)

1589 ž
Wysoki Grodeck
(M. Strubičiaus ž.)

1613 ž
Wysokidvor
(1 )

1688 ž
...
(M. Sanssono ž.)

1716 ž
Wisokittwor
(Homanno atl.)

1843 ž
Vysokoj Dvor
(4 )


1883 ž
Vysokij Dvor
(RT )

1911 ž
Aukštdvaris
(6 )

1917 ž, 1920 ž, 1923 v, 1923 ž
Aukštadvaris
(7, 8, 26, 9)

1937 ž
Aukšdvaris
(LŽ 1707 )

1941 ž
Wysoki Dwor
(VO)